Praktijk Anke Meijs
  Praktijk Anke Meijs  


De volgende kwaliteiten en ervaring kunt u verwachten:


Management
Strategieontwikkeling
Opzetten besturingssystemen
  (procesgericht organiseren,
  planning & controlcyclus)
Crisismanagement
Opzetten behandel- en kwaliteitsbeleid


Ervaring
Implementeren
Systematisch en planmatig werken
Leiderschap
Mensen in beweging krijgen en houden:
  individueel en in teamverband


IJsbrekend
Inzet en drive
Snel en resultaatgericht
Concreet
Ondernemend
Duidelijke performance


Samenwerking
Externe samenwerkingsrelaties opzetten
  en verankeren
Effectieve interne samenwerking
Onderhandelen
Conflicthantering